Wie is wie bij WWNA?

Home>WWNA>Wie is wie bij WWNA?
Wie is wie bij WWNA? 2022-09-06T22:20:22+00:00

Wie is wie bij WWNA?

HOOFDBESTUUR
Voorzitter* Gert-Jan Wassink 06-53580598 voorzitter@wwna.nl
Algemene zaken/2e voorzitter* Gerrit Zweekhorst 055-5221408 vice-voorzitter@wwna.nl
Secretaris* Frits Beekhuis 06-36094208 secretaris@wwna.nl
Penningmeester* Peter Jaspers 06-30580742 penningmeester@wwna.nl
Communicatie en PR Marianne Alofs 06-50584813 communicatie@wwna.nl
Velden en gebouwen Arjan Testerink 06-29200272 velden@wwna.nl
*dagelijks bestuur
VERTROUWENSPERSOON
Ferdi Slijkhuis 06-53894582 fslijkhuis@hotmail.com
LEDENADMINISTRATIE
Frits Beekhuis 06-36094208 secretaris@wwna.nl
CLUBHUIS
Kantinebeheer Ruud Versloot 06-50663807  r.versloot@chello.nl
Kantinebediening Willem Hartkamp 06-10241641 wjhartkamp@hetnet.nl
Schoonmaak Lia Nieuwenhuis 06-50907569 nieuwekar@hotmail.com
Inkopen Tim Bosch 06-51520570 tim.bosch71@gmail.com
JEUGDAFDELING
Voorzitter vacature jeugdvoorzitter@wwna.nl 
Secretaris vacature jeugdsecretaris@wwna.nl
Penningmeester Bianca Doornenbal jeugdpenningmeester@wwna.nl
Algemene zaken + Oudercommissie Adinda Mulder oudercommissie@wwna.nl
Bestuurslid Jeugdtoernooien Robin de Jong toernooien@wwna.nl
Wedstrijdsecretaris Monica Bijsterbosch wedstrijdsecretaris-jeugd@wwna.nl
Algemene Zaken Mariska Swart
Technische Commissie Jeugd
Jeffrey van de Vlag tcjeugd@wwna.nl
Nathalie Rooks tcjeugd@wwna.nl
Michel Ratuohaling tcjeugd@wwna.nl
Bas Frijling tcjeugd@wwna.nl
Ype Faber tcjeugd@wwna.nl
Rob Dal tcjeugd@wwna.nl
Ruud Mijwaart tcjeugd@wwna.nl
Mathijn Mulder tcjeugd@wwna.nl
Stagiairs
Contactpersoon Stagiairs Marije Mels stagiares@wwna.nl
G-voetbal Vacant
Coördinator G-voetbal
Kleding Jeugdafdeling Monica Bijsterbosch jeugdsecretaris@wwna.nl
Kleding Jeugdafdeling Willeke Buitenhuis jeugdsecretaris@wwna.nl
EVENEMENTENCOMMISSIE
Evenementen Charel van den Hul 06-30713359 evenementen@wwna.nl
Bart Kroon evenementen@wwna.nl
Albert Jan Kronmöller evenementen@wwna.nl
Pascal Veldhuis evenementen@wwna.nl
Nick Agten evenementen@wwna.nl
Wendelien Kroon evenementen@wwna.nl
Keven Kolkman evenementen@wwna.nl
Jordin van den Hul evenementen@wwna.nl
Maickel Jansen evenementen@wwna.nl
COMMISSIE VOETBALZAKEN
Prestatievoetbal 1e en 2e Hans Spek 06-21234040 jeshans21@gmail.com
Prestatievoetbal 1e en 2e Marco Berends berends5@ziggo.nl
Prestatievoetbal 1e en 2e Eddie Schimmel 06-53405523 eddie.schimmel@telfort.nl
Prestatievoetbal 1e en 2e Harry van Loenen 06-52628252 lubben84@gmail.com
Recreatievoetbal Wim Boom 055-3121600 wim.boom@kpnplanet.nl
Recreatievoetbal Harry Gerritsen 055-3672006 h.gerritsen875@upcmail.nl
Vrouwenvoetbal Anja Kroon 055-3121558 anjaberkhoff@planet.nl
Wedstrijdsecretaris senioren Jacqueline Coops 06-43392902 wedstrijdsecretaris@wwna.nl
Scheidsrechterscoördinator Reinier van Werven 055-3665202 R.van.Werven1@kpnplanet.nl
VERZORGING
Verzorger Lars van IJzendoorn 06-46701547 lars1994@hotmail.com
Verzorger Jan Haze 06-46333737 jhaze1944@gmail.com
MATERIALEN JEUGD EN SENIOREN
 Materialen Coen Bresser 055-3121580  of 06-29037239
WWNA ONLINE
Content, coördinatie en social media Christiaan Buitenhuis 06-46733231 c.buitenhuis2@chello.nl
Design en onderhoud Tijmen Voges 06-14250318 tijmenvoges@hotmail.com
SPONSORCOMMISSIE
Ger Jan de Velde Harsenhorst 055-3663570 gerjandvh@gmail.com
Harold Witteveen 06-51220300 haroldwitteveen@gmail.com
Maarten Veldhuis 06-30394709 maartenveldhuis@hotmail.com
Patrick Beumer 06-42623177 p.beumer@upcmail.nl
LEDEN VAN VERDIENSTE
A. Bakker †, J. Berends †, E. van den Berg †, J. van de Esschert †, H. Jonker †, H. Jurriëns †, J. Mulder †, D. Karman †, H. Pol †, A. Schipper †, C.W. de Weerd †, J. Woldinga †, J. van Genderen †, J. de Ruiter †, P. Otterloo † en J. Bakker †.
F.J. Beekhuis, G. van Noorel, J.G. Bomhoff, A.J. Bijsterbosch, G.J. Bijsterbosch, G.J. Faber, K.W. de Hoop (erevoorzitter), B. Schipper-Ten Katen, G. Heerema, W.H.N. van Loenen en L. Nieuwenhuis.