Namenlijst

Home>WWNA>Namenlijst
Namenlijst 2019-05-20T10:41:47+00:00

Wie is wie bij WWNA?

HOOFD- EN DAGELIJKSBESTUUR
Voorzitter* Gert-Jan Wassink 06-53580598 voorzitter@wwna.nl
Algemene zaken/2e voorzitter* Gerrit Zweekhorst 055-5221408 vice-voorzitter@wwna.nl
Secretaris a.i. * Frits Beekhuis 055-3667550 secretaris@wwna.nl
Penningmeester a.i. * Vacant penningmeester@wwna.nl
Communicatie en PR Marianne Alofs 06-50584813 communicatie@wwna.nl
Velden en gebouwen Arjan Testerink  06-21220369 velden@wwna.nl
* maken deel uit van het dagelijks bestuur
VERTROUWENSPERSOON
vacature
LEDENADMINISTRATIE
Herman Mensink 055-5785500 hengmensink@upcmail.nl
CLUBHUIS
Kantinebeheer Miranda van Tongeren  06-51027492  klubhuis@wwna.nl
Kantinebediening Janneke Sneep  06-15136307 jannekesneep@gmail.com
Schoonmaak Suzan Moolenaar 06-40490116 s.moolenaar8@upcmail.nl
Inkopen Arthur van de Velde 055-5215741 inkoop@wwna.nl
JEUGDAFDELING
Voorzitter Vacant jeugdvoorzitter@wwna.nl
Secretaris a.i. Monica Bijsterbosch 06-23655119 jeugdsecretaris@wwna.nl
Penningmeester Linda Bouwmeester 055-3121041 jeugdpenningmeester@wwna.nl
Algemene zaken + oudercommissie Ronald Bakema 06-23892233 oudercommissie@wwna.nl
Bestuurslid Jeugdtoernooien Robin de Jong 06-21117966 toernooien@wwna.nl
Wedstrijdsecretaris Michiel van Hoeve 06-46398146 wedstrijdsecretaris-jeugd@wwna.nl
Algemene Zaken Erik Buitenhuis 06-16508773 jeugdvoorzitter@wwna.nl
Technische zaken pupillen/junioren Ron van de Vlag  06-29060572 ronenannet@upcmail.nl
Technische zaken pupillen/junioren Eric Swart  06-21201916 swartvdberg@gmail.com
Technische zaken pupillen/junioren Jerrald Petersen  06-28629281 wwna_petersen@hotmail.com
Kleding Jeugdafdeling Anouk Witteveen  06-42218015 anoukwitteveen@gmail.com
Mariska Swart swartvdberg@gmail.com
EVENEMENTENCOMMISSIE
Evenementen Tijmen Voges 06-14250318 evenementen@wwna.nl
Esmeralda Koller
Albert Jan Kronmöller
Ramona Schipper – De Goederen
Marijke Koller
Netty Schimmel
Keven Kolkman
Charel van de Hul
COMMISSIE VOETBALZAKEN
Prestatievoetbal 1e en 2e Hans Spek 06-21234040 jeshans@planet.nl
Prestatievoetbal 1e en 2e Marco Berends marco.berends@assaabloy.nl
Prestatievoetbal 1e en 2e Eddie Schimmel 06-53405523 eddie.schimmel@telfort.nl
Prestatievoetbal 1e en 2e Harry van Loenen 06-52628252 lubben84@gmail.com
Recreatievoetbal Wim Boom 055-3121600 wim.boom@kpnplanet.nl
Recreatievoetbal Harry Gerritsen 055-3672006 h.gerritsen875@upcmail.nl
Vrouwenvoetbal Hans Roeland 06-43708176 hans.roeland1@gmail.com
Wedstrijdsecretaris senioren Jacqueline Coops 06-43392902 wedstrijdsecretaris@wwna.nl
Scheidsrechterscoördinator Reinier van Werven 055-3665202 R.van.Werven1@kpnplanet.nl
VERZORGING
Verzorger Lars van IJzendoorn 06-46701547 lars1994@hotmail.com
Verzorger Jan Haze 06-46333737 jhaze1944@gmail.com
MATERIALEN JEUGD EN SENIOREN
 Materialen Coen Bresser 055-3121580  of 06-29037239
WWNA ONLINE
Content, coördinatie en social media Christiaan Buitenhuis 06-46733231 c.buitenhuis2@chello.nl
Design en onderhoud Tijmen Voges 06-14250318 tijmenvoges@hotmail.com
SPONSORCOMMISSIE
Ger Jan de Velde Harsenhorst 055-3663570 gerjandvh@gmail.com
Harold Witteveen 06-51220300 haroldwitteveen@gmail.com
Maarten Veldhuis  06-30394709 maartenveldhuis@hotmail.com
Patrick Beumer 06-42623177 p.beumer@upcmail.nl
LEDEN VAN VERDIENSTE
A. Bakker †, J. Berends †, E. van de Berg †, J. van de Esschert †, H. Jonker †, H. Jurriëns †, J. Mulder †, D. Karman †, H. Pol †, A. Schipper †, C.W. de Weerd †, J. Woldinga †, J. van Genderen †, J. de Ruiter †
J. Bakker, F.J. Beekhuis, J.G. Bomhoff, A.J. Bijsterbosch, G.J. Bijsterbosch, G.J. Faber, K.W. de Hoop (erevoorzitter), G. van Noorel, P. Otterloo en B. Schipper-Ten Katen, G. Heerema, W.H.N. van Loenen, L. Nieuwenhuis.