Wie is wie bij WWNA?

Home>WWNA>Wie is wie bij WWNA?
Wie is wie bij WWNA? 2022-05-08T18:36:14+00:00

Wie is wie bij WWNA?

HOOFD- EN DAGELIJKSBESTUUR
Voorzitter Gert-Jan Wassink 06-53580598 voorzitter@wwna.nl
Algemene zaken/2e voorzitter Gerrit Zweekhorst 055-5221408 vice-voorzitter@wwna.nl
Secretaris Frits Beekhuis 06-36094208 secretaris@wwna.nl
Penningmeester Peter Jaspers 06-30580742 penningmeester@wwna.nl
Communicatie en PR Marianne Alofs 06-50584813 communicatie@wwna.nl
Velden en gebouwen Arjan Testerink  06-29200272 velden@wwna.nl
* maken deel uit van het dagelijks bestuur
VERTROUWENSPERSOON
Ferdi Slijkhuis 06-53894582 fslijkhuis@hotmail.com
LEDENADMINISTRATIE
Frits Beekhuis 06-36094208 secretaris@wwna.nl
CLUBHUIS
Kantinebeheer Ruud Versloot  06-50663807  r.versloot@chello.nl
Kantinebediening Willem Hartkamp  06-10241641 wjhartkamp@hetnet.nl
Schoonmaak Lia Nieuwenhuis 06-50907569 nieuwekar@hotmail.com
Inkopen Tim Bosch 0651520570 tim.bosch71@gmail.com
JEUGDAFDELING
Voorzitter vacature jeugdvoorzitter@wwna.nl 
Secretaris vacature jeugdsecretaris@wwna.nl
Penningmeester Bianca Doornenbal jeugdpenningmeester@wwna.nl
Algemene zaken + Oudercommissie Adinda Mulder oudercommissie@wwna.nl
Bestuurslid Jeugdtoernooien Robin de Jong toernooien@wwna.nl
Wedstrijdsecretaris Monica Bijsterbosch wedstrijdsecretaris-jeugd@wwna.nl
Algemene Zaken Mariska Swart
Technische Commissie Jeugd
Voorzitter
vacant tcjeugd@wwna.nl
Technisch coördinator jeugd

Technische zaken pupillen

Technische zaken pupillen

Technische zaken pupillen en stagiairs

Jeffrey van de Vlag

Nathalie Rooks

Michel Ratuohaling

Diederik Warrink

tcjeugd@wwna.nl

tcjeugd@wwna.nl

tcjeugd@wwna.nl

tcjeugd@wwna.nl

Stagiairs
Contactpersoon Stagiairs Marije Mels stagiares@wwna.nl
G-voetbal
Coördinator G-voetbal
Ans Broekhuis 06-11322136 answwna@hotmail.com
Kleding Jeugdafdeling Monica Bijsterbosch en Willeke Buitenhuis  jeugdsecretaris@wwna.nl
EVENEMENTENCOMMISSIE
Evenementen Charel van den Hul 06-30713359 evenementen@wwna.nl
Bart Kroon
Albert Jan Kronmöller
Pascal Veldhuis
Nick Agten
Wendelien Kroon
Keven Kolkman
Jordin van den Hul
Maickel Jansen
COMMISSIE VOETBALZAKEN
Prestatievoetbal 1e en 2e Hans Spek 06-21234040 jeshans21@gmail.com
Prestatievoetbal 1e en 2e Marco Berends berends5@ziggo.nl
Prestatievoetbal 1e en 2e Eddie Schimmel 06-53405523 eddie.schimmel@telfort.nl
Prestatievoetbal 1e en 2e Harry van Loenen 06-52628252 lubben84@gmail.com
Recreatievoetbal Wim Boom 055-3121600 wim.boom@kpnplanet.nl
Recreatievoetbal Harry Gerritsen 055-3672006 h.gerritsen875@upcmail.nl
Vrouwenvoetbal Anja Kroon 055-3121558 anjaberkhoff@planet.nl
Wedstrijdsecretaris senioren Jacqueline Coops 06-43392902 wedstrijdsecretaris@wwna.nl
Scheidsrechterscoördinator Reinier van Werven 055-3665202 R.van.Werven1@kpnplanet.nl
VERZORGING
Verzorger Lars van IJzendoorn 06-46701547 lars1994@hotmail.com
Verzorger Jan Haze 06-46333737 jhaze1944@gmail.com
MATERIALEN JEUGD EN SENIOREN
 Materialen Coen Bresser 055-3121580  of 06-29037239
WWNA ONLINE
Content, coördinatie en social media Christiaan Buitenhuis 06-46733231 c.buitenhuis2@chello.nl
Design en onderhoud Tijmen Voges 06-14250318 tijmenvoges@hotmail.com
SPONSORCOMMISSIE
Ger Jan de Velde Harsenhorst 055-3663570 gerjandvh@gmail.com
Harold Witteveen 06-51220300 haroldwitteveen@gmail.com
Maarten Veldhuis  06-30394709 maartenveldhuis@hotmail.com
Patrick Beumer 06-42623177 p.beumer@upcmail.nl
LEDEN VAN VERDIENSTE
A. Bakker †, J. Berends †, E. van den Berg †, J. van de Esschert †, H. Jonker †, H. Jurriëns †, J. Mulder †, D. Karman †, H. Pol †, A. Schipper †, C.W. de Weerd †, J. Woldinga †, J. van Genderen †, J. de Ruiter †, P. Otterloo † en J. Bakker †.
F.J. Beekhuis, G. van Noorel, J.G. Bomhoff, A.J. Bijsterbosch, G.J. Bijsterbosch, G.J. Faber, K.W. de Hoop (erevoorzitter), B. Schipper-Ten Katen, G. Heerema, W.H.N. van Loenen en L. Nieuwenhuis.