Versterking jeugdafdeling gezocht

Home>Nieuws, Speciaal>Versterking jeugdafdeling gezocht

Versterking jeugdafdeling gezocht

Binnen de jeugdafdeling van WWNA zijn wij dringend op zoek naar versterking. Op dit moment zijn de commissies en besturen met betrekking tot de jeugd onderbezet. Om deze commissies en besturen weer volledig te krijgen zoeken wij aanvulling hierop, zodat ook in de toekomst de jeugd de aandacht krijgt die het hoort te krijgen.

Voor onderstaande functies zijn wij op zoek naar:

– Jeugdtrainers in de categorie JO-13 t/m JO-17

– Leden technische commissie jeugd

– Technisch coördinator jeugd

– Leden jeugdbestuur

Lid technische commissie jeugd

Algemene verantwoordelijkheid voor een goede organisatorische gang van zaken in de betreffende leeftijdscategorie op voetbaltechnisch gebied.

– Het werven van jeugdleiders en jeugdtrainers in samenwerking met de technisch coördinator jeugd.

– Analyseren en beoordelen jeugdspelers

– Analyseren en beoordelen trainers en leiders

– Opstellen teamindelingen

– Opstellen leiders/trainersindelingen

– Communiceren over technische zaken met trainers en leiders

– Werven van leiders

– Adviseren trainers/leiders

– Aanspreekpunt trainers en leiders

– Coördineren trainingen en wedstrijden (tijden en locatie)

Technisch coördinator jeugd

De kerntaak van de technisch coördinator jeugd is het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.

– Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.

– Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren

– Stelt samen met de (hoofd)trainers trainingsprogramma’s vast per leeftijdscategorie.

– Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering

– Geeft aan de hand van schema’s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie.

– Overlegt regelmatig met hoofdtrainers

– Maakt in overleg met de hoofdtrainers en technisch commissie jeugd de elftalindelingen

Wanneer één van bovenstaande functies uw interesse heeft of indien u vragen heeft, stuur dan een mail naar jeugdvoorzitter@wwna.nl

2018-06-29T08:08:33+00:00 vrijdag 29 juni 2018|Nieuws, Speciaal|