• Verenigingsinfo

         
  HOOFDBESTUUR       
  Voorzitter Ivor Jonker 06-39670201 voorzitter@wwna.nl
  2e voorzitter Rutger Kremer 06-24777506 rutgerkremer@gmail.com
  Secretaris Kirsten Buschgens 06-48373798 secretaris@wwna.nl
  Penningmeester Jarisse Franken 06-29319602 penningmeester@wwna.nl
  Algemeen adjunct Hans Wijgers 06-33054735 info@jkwvaassen.nl
         
  COMMISSIE VOORZITTERS      
  Communicatie en PR Marianne Alofs 06-50584813 communicatie@wwna.nl
  Velden en gebouwen Arjan Testerink 06-29200272 velden@wwna.nl
  Kantinezaken Ruud Versloot 06-50663807 rudolfversloot@gmail.com
         
  VERTROUWENSPERSOON Ferdi Slijkhuis 06-53894582 fslijkhuis@hotmail.com
         
  LEDENADMINISTRATIE Frits Beekhuis 06-36094208 ledenadministratie@wwna.nl
         
  CLUBHUIS      
  Kantinebeheer Ruud Versloot 06-50663807 rudolfversloot@gmail.com
  Kantinebediening Willem Hartkamp 06-10241641 wjhartkamp@hetnet.nl
  Schoonmaak Lia Nieuwenhuis 06-50907569 nieuwekar@hotmail.com
  Inkopen Tim Bosch 06-51520570 tim.bosch71@gmail.com
         
  JEUGDAFDELING      
  Voorzitter vacature   jeugdvoorzitter@wwna.nl 
  Secretaris vacature   jeugdsecretaris@wwna.nl
  Penningmeester Bianca Doornenbal   jeugdpenningmeester@wwna.nl
  Algemene zaken + Oudercommissie Adinda Mulder   oudercommissie@wwna.nl
  Jeugdtoernooien Robin de Jong   toernooien@wwna.nl
  Wedstrijdsecretaris Monica Bijsterbosch   wedstrijdsecretaris-jeugd@wwna.nl
         
  Technische Commissie Jeugd      
    Jeffrey van de Vlag   tcjeugd@wwna.nl
    Nathalie Rooks   tcjeugd@wwna.nl
    Michel Ratuohaling   tcjeugd@wwna.nl
    Bas Frijling   tcjeugd@wwna.nl
    Ype Faber   tcjeugd@wwna.nl
         
  Contactpersoon Stagiairs Marije Mels   stagiaires@wwna.nl
         
  Kleding Jeugdafdeling Dennis Schipper   jeugdsecretaris@wwna.nl
         
  EVENEMENTENCOMMISSIE      
    Charel van den Hul 06-30713359 evenementen@wwna.nl
    Bart Kroon    
    Albert Jan Kronmöller    
    Pascal Veldhuis    
    Nick Agten    
    Wendelien Kroon    
    Keven Kolkman    
    Jordin van den Hul    
    Maickel Jansen    
         
  COMMISSIE VOETBALZAKEN      
  Prestatievoetbal 1e en 2e Hans Spek 06-21234040 jeshans21@gmail.com
  Prestatievoetbal 1e en 2e Eddie Schimmel 06-53405523 eddie.schimmel@telfort.nl
  Prestatievoetbal 1e en 2e Harry van Loenen 06-52628252 lubben84@gmail.com
  Recreatievoetbal Hans Doevendans 06-20193840 hdoevendans@onderhoudendgoed.nl
  Vrouwenvoetbal Anja Kroon 055-3121558 anjaberkhoff@planet.nl
         
  WEDSTRIJDSECRETARIAAT SENIOREN    
  Zondag 1e, 2e, 4e, 5e elftal Nathalie Rooks  06-15194005 wedstrijdsecretaris@wwna.nl
  Zaterdag 2e, vrouwen en zondag 3e Ivette Karman 06-37438028 wedstrijdsecretaris@wwna.nl
  Scheidrechter indeling senioren Tim Post 06-23651479 wedstrijdsecretaris@wwna.nl
  Scheidsrechterscoördinator Reinier van Werven 055-3665202 R.van.Werven1@kpnplanet.nl
         
  VERZORGING      
  Verzorger Lars van IJzendoorn 06-46701547 lars1994@hotmail.com
  Verzorger Jan Haze 06-46333737 jhaze1944@gmail.com
         
  MATERIALEN JEUGD EN SENIOREN      
  Materialen Coen Bresser 055-3121580  of 06-29037239
         
  WWNA ONLINE      
  Content, coördinatie en social media Frits Beekhuis   webmaster@wwna.nl
  Content, coördinatie en social media Marianne Alofs   communicatie@wwna.nl
  Design en onderhoud vacature    
         
  SPONSORCOMMISSIE      
    Marco Andela 06-83129499 marcoandela72@gmail.com
    Harold Witteveen 06-51220300 haroldwitteveen@gmail.com
    Maarten Veldhuis 06-30394709 maartenveldhuis@hotmail.com
    Patrick Beumer 06-42623177 p.beumer@upcmail.nl
         
  LEDEN VAN VERDIENSTE      
  F.J. Beekhuis, J.G. Bomhoff, A.J. Bijsterbosch, G.J. Bijsterbosch, G.J. Faber, G. Heerema, K.W. de Hoop (erevoorzitter), 
  W.H.N. van Loenen, L. Nieuwenhuis, G. van Noorel, A.R. Schimmel, E. Schimmel, B. Schipper-Ten Katen, G.J. Wassink.
         
  A. Bakker †, J. Bakker †, J. Berends †, E. van den Berg †, J. van de Esschert †,  J. van Genderen †, H. Jonker †,
  H. Jurriëns †, D. Karman †, J. Mulder †,  P. Otterloo †, H. Pol †, J. de Ruiter †, A. Schipper †, C.W. de Weerd †,
  J. Woldinga †.