Leden sponsorcommissie

Home>Leden sponsorcommissie

Leden sponsorcommissie

Commissie
Geplaatst 6 jaar geleden

Functieomschrijving leden Sponsorcommissie

Taken en verantwoordelijkheden commissie(leden):

 • Actief werven van nieuwe sponsors.
 • Onderhouden van contacten met de bestaande sponsors van de vereniging.
 • Opmaken van nieuwe sponsorovereenkomsten en updaten bestaande overeenkomsten.
 • Intermediair tussen vereniging en/of leden en de sponsors.
 • Signaleren van nieuwe wensen sponsors.
 • Indien gewenst; intermediair tussen (potentiële) sponsors en leverancier gesponsorde kleding.
 • Indien gewenst; intermediair tussen sponsor en fabrikant reclameborden.
 • Actualiseren van verschillende sponsormogelijkheden en sponsorvergoedingen.
 • Zorg dragen voor het uitvoeren van de aangegane verplichtingen jegens sponsors.
 • Up-to-date houden van de sponsoruitingen op het Plasma TV scherm.
 • Ontwikkelen nieuwe sponsormogelijkheden, met name rond “nieuwe media”.
 • Promoten binnen de vereniging (leden en commissies) van de verschillende sponsors in het algemeen.
 • Organiseren van een sponsorcontactavond, ten minste eens per twee jaar.
 • Onderhouden contacten met bestuurslid velden/gebouwen i.v.m. plaatsen of verwijderen van reclameborden.
 • Onderhouden contacten met de beheerder(s) van de (gesponsorde) kleding binnen de vereniging om wensen en behoeften op elkaar af te stemmen en daarover afspraken te maken.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren hoofdbestuur inzake sponsoraangelegenheden.
 • Maken en verzenden van notulen van de vergaderingen van de commissie.
 • Verantwoording afleggen aan hoofdbestuur.
 • Onderhouden van contacten met sponsor bij uitblijven van betalingen.
 • Voeren van overleg en ondersteunen van Jubileumcommissie bij jubileumvieringen.

Dit totale takenpakket van de Sponsorcommissie wordt verdeeld onder de commissieleden. De commissie vergadert ongeveer  6 maal per jaar

Online solliciteren