Jeugdvoorzitter

Home>Jeugdvoorzitter

Jeugdvoorzitter

Hoofdbestuur, Jeugdbestuur
Geplaatst 6 jaar geleden

Vacature Jeugdvoorzitter

Als Jeugdvoorzitter ben je verantwoordelijk voor de gehele jeugdafdeling en word je geacht om alle belangen van het jeugdvoetbal, zowel binnen als buiten de vereniging, zo goed mogelijk te behartigen.

De Jeugdvoorzitter wordt gekozen door de leden van de vereniging tijdens een algemene
ledenvergadering. Het Jeugdbestuur bestaat uit de volgende bestuursleden.

 • Voorzitter (vacant)
 • Secretaris (vacant)
 • Penningmeester
 • Wedstrijdsecretaris
 • Algemene zaken
 • Vertegenwoordiger technische zaken jeugd (vacant)
 • Vertegenwoordiger oudercommissie
 • Vertegenwoordiger toernooicommissie


Taken en verantwoordelijkheden

Als Jeugdvoorzitter heb je diverse taken en verantwoordelijkheden, welke hieronder zijn opgesomd.

 • Bepaalt het beleid van het Jeugdbestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving hiervan, in samenspraak met de overige jeugdbestuursleden;
 • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van het Jeugdbestuur;
 • Organiseert samen met het Jeugdbestuur alle (neven)activiteiten van de jeugdafdeling en coördineert daartoe de diverse commissietaken;
 • Draagt er zorg voor dat het Hoofdbestuur gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling;
 • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden intern en extern de vereniging;
 • Draagt samen met het Hoofdbestuur zorg voor werving van jeugdbestuursleden, waar nodig;
 • Stelt samen met de penningmeester van het Jeugdbestuur een jaarbegroting op, bewaakt deze en stuurt waar nodig bij;
 • Draait in toerbeurt Bestuursdiensten op zaterdag tijdens de Jeugdwedstrijden;
 • Is het aanspreekpunt voor de trainers, leiders, ouders en kinderen binnen de jeugdafdeling en signaleert problemen welke eventueel rijzen en neemt daarin eventueel een bemiddelende rol op zich;
 • Is bestuurslid Jeugdzaken binnen het Hoofdbestuur.


Tijdsinvestering

Als Jeugdvoorzitter word je geacht tweewekelijks een vergadering bij te wonen. Het Jeugdbestuur vergadert steeds op de tweede maandag van de maand. Het Hoofdbestuur vergadert steeds op de vierde maandag van de maand.

Gemiddeld ben je ongeveer 4 uur in de week bezig met je functie als Jeugdvoorzitter.
Heb jij affiniteit met voetbalvereniging WWNA en ben je iemand die anderen kan sturen en
enthousiasmeren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Online solliciteren

Een geldig telefoonnummer is verplicht.
Een geldig e-mailadres is verplicht.