Jeugdsecretaris

Home>Jeugdsecretaris

Jeugdsecretaris

Jeugdbestuur
Geplaatst 6 jaar geleden

Vacature Jeugdsecretaris WWNA

De Jeugdsecretaris ondersteunt het Jeugdbestuur met informatieverwerking en communicatie. De jeugdsecretaris ziet er op toe dat gemaakte afspraken op tijd worden nagekomen.

Het Jeugdbestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

 • Voorzitter (vacant)
 • Secretaris (vacant)
 • Penningmeester
 • Wedstrijdsecretaris
 • Algemene zaken
 • Vertegenwoordiger technische zaken jeugd (vacant)
 • Vertegenwoordiger oudercommissie
 • Vertegenwoordiger toernooicommissie


Taken en verantwoordelijkheden

Als Jeugdsecretaris heb je diverse taken en verantwoordelijkheden, welke hieronder zijn opgesomd.

 • Bepaalt mede met de overige bestuursleden het beleid van het Jeugdbestuur;
 • Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van het Jeugdbestuur;
 • Brengt ingekomen stukken ter kennis aan het Jeugdbestuur en handelt deze in overleg met het Jeugdbestuur af;
 • Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van het Jeugdbestuur en legt de daarin
  opgenomen besluiten vast;
 • Legt de actiepuntenlijst aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q. afgedaan;
 • Zorgt voor archivering van inkomende en uitgaande stukken;
 • Zorgt of delegeert plaatsing stukken over de activiteit van het Jeugdbestuur op de website;
 • Regelt de communicatie en het logistiek van de ‘pupil van de week’;
 • Coördineert het 21 spel op de thuiswedstrijden van het 1e elftal;
 • Stelt het rooster voor bestuursdiensten op en coördineert deze;
 • Draait in toerbeurt Bestuursdiensten op zaterdag tijdens de Jeugdwedstrijden;
 • Stelt het jaarverslag van het Jeugdbestuur op, in samenwerking met de overige bestuursleden.


Tijdsinvestering

Als Jeugdsecretaris word je geacht één keer per maand een vergadering bij te wonen. Het
Jeugdbestuur vergadert steeds op de tweede maandag van de maand. Gemiddeld ben je ongeveer 2 uur in de week bezig met je functie als Jeugdsecretaris.

Heb jij affiniteit met voetbalvereniging WWNA en ben je iemand die de zaken goed weet voor te bereiden en houdt van structuur? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Online solliciteren

Een geldig telefoonnummer is verplicht.
Een geldig e-mailadres is verplicht.