Update vanuit de technische commissie jeugd

Home>Nieuws, Speciaal>Update vanuit de technische commissie jeugd

Update vanuit de technische commissie jeugd

Beste (jeugd)leden, ouders en/of verzorgers,

 

Op dit moment is het (helaas) nog niet mogelijk om bezoekers te ontvangen op onze accommodatie. Hierdoor is het lastig voor de TCJ om ouders en/of verzorgers goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de jeugd. Middels deze weg wil de Technische Commissie Jeugd (TCJ) graag met u terugkijken op de 1e seizoenshelft, u informeren over de huidige stand van zaken binnen de jeugd en u op de hoogte stellen van de voorbereiding op komend voetbalseizoen.

 

Terugblik 1e seizoenshelft

Afgelopen zomer zijn we vol enthousiasme en met veel ambities gestart aan dit voetbalseizoen. Jammer genoeg heeft ook WWNA te maken gekregen met de coronamaatregelen waardoor het seizoen anders is verlopen dan dat wij hadden gehoopt. Ondanks dat is de TCJ trots op het feit dat wij, met behulp van een groot aantal mensen, nagenoeg continu hebben kunnen voetballen. Wij willen eenieder die hieraan mee heeft meegeholpen of dit nog steeds doet, bedanken voor zijn of haar inzet.

Ondanks de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen zijn er een aantal mooie stappen gemaakt binnen de jeugd:

 

• Met ingang van dit seizoen gebruikt voetbalschool Jop van der Linden onze accommodatie voor trainingen. Hier nemen veel WWNA leden aan deel. Ook volgend seizoen zal de voetbalschool gebruik blijven maken van onze accommodatie. WWNA leden die deelnemen aan de trainingen krijgen sinds kort korting bij deelname.

• Na de kerstvakantie hebben wij in samenwerking met De Sjofar Prinses Beatrixschool een aantal sportmiddagen georganiseerd voor de leerlingen van deze school.

• Het voetbaltechnisch beleidsplan is voor de periode van 2021 t/m 2026 herschreven. Hierin is een geheel nieuw opleidingsplan voor de pupillenafdeling opgenomen welke we met ingang van dit seizoen hebben uitgerold.

• Tijdens de 1e seizoenshelft hebben wij veel nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Met name het aantal mini’s is behoorlijk gegroeid (van 9 in september naar bijna 20 op het moment van schrijven).

• De afgelopen seizoenshelft is de TCJ nadrukkelijk aanwezig geweest tijdens de trainingen van onze jeugdteams. Dit omdat wij onze jeugdopleiding willen blijven door ontwikkelen en uiteraard ook vanwege het ondersteunen, begeleiden en opleiden van onze trainers en spelers. Wij zijn van mening dat hierin gezamenlijk veel goede stappen zijn gezet.

• Tijdens de afgelopen seizoenshelft heeft de TCJ veel gesproken met trainers en leiders. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan van de behoeftes binnen de verschillende teams. Hierop is door de TCJ zoveel als mogelijk is geanticipeerd. Het laagdrempelige contact met trainers en leiders (en zodra het kan i.v.m. de coronamaatregelen ook met ouders/verzorgers) is iets waar veel waarde aan wordt gehecht door de TCJ.

• Dit seizoen is de samenwerking tussen WWNA en het ROC Aventus verder versterkt. WWNA is een stagelocatie voor ROC studenten. Inmiddels zien wij tot onze vreugde dat stagiaires ook na hun stage actief blijven als trainer(ster) bij WWNA.

 

Huidige stand jeugdafdeling

De afgelopen weken/maanden heeft de TCJ gesprekken gevoerd met trainers, leiders, spelers en wanneer nodig met ouders/verzorgers. Tijdens deze gesprekken is er een vooruitblik gemaakt naar komend seizoen, denk hierbij aan de nieuwe teamindeling en elftalbegeleiding voor komend seizoen:

 

• Voor de pupillen is de conceptindeling voor komend seizoen nagenoeg afgerond. Vanaf een nader te bepalen moment willen wij gaan starten met het trainen in de nieuwe elftalsamenstellingen en zal de TCJ deze indeling delen met de leden.

• Voor komend seizoen zijn bijna alle teams, zowel de pupillen- als de juniorenteams, voorzien van één of meerdere trainer(s) en leider(s). Wij verwachten op korte termijn voor alle teams de begeleiding voor komend seizoen in te kunnen vullen.

• Binnen de juniorenafdeling zullen de komende periode nog gesprekken plaatsvinden met het oog op volgend seizoen.

• Vanaf zaterdag 3 april zal WWNA starten met het geven van peuterpup trainingen op zaterdagochtend. Dit zijn trainingen voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 5 jaar. Op dit moment zijn hiervoor al 20 kinderen aangemeld!

 

Huidige JO19 elftallen

Op dit moment heeft WWNA 2 JO19 elftallen. Van beide elftallen zal ongeveer de helft van de spelers op basis van leeftijd volgend seizoen over moeten stappen naar de senioren. De afgelopen periode hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de TCJ en de trainers, leiders en spelers van deze elftallen en zijn wij tot onderstaande resultaten gekomen:

 

JO19-1

Vanaf aankomend seizoen zal de huidige JO19-1 uitkomen in de JO23 leeftijdsklasse. Dit is een geheel nieuwe (zaterdag) competitie die vanaf volgend seizoen door de KNVB wordt opgezet op klasse niveau. De belangrijkste redenen voor WWNA om deel te nemen aan deze competitie zijn:

 

• Spelers van de JO23 kunnen op zaterdag spelen bij het eigen elftal en eventueel op zondag aansluiten bij het 1e of 2de elftal van WWNA;

• Spelers van het 1e of 2de elftal die terugkomen van een blessure kunnen, wanneer nodig wordt geacht, opstarten bij de JO23;

• De overgang tussen de jeugd en het 1e en 2de elftal wordt hierdoor kleiner;

• D.m.v. het verlengen van de overgang naar de senioren bieden we voetballers de mogelijkheid om langer met en tegen leeftijdsgenoten te blijven voetballen.

 

Zowel de begeleiding van het 1e, het 2de als de JO23 zal komend seizoen nadrukkelijk gaan samenwerken. Zowel de Technische Commissie Prestatie als de TCJ zal verbonden zijn aan dit team. De komende periode zal deze nieuwe O23 meer vorm gaan krijgen.

 

JO19-2

In overleg met de TCJ, de Technische Commissie Senioren en de spelers, trainers en elftalbegeleiding van de JO19-2 is er besloten om de huidige JO19-2 volgend seizoen in te schrijven als zondag senioren elftal. Wij zijn hiermee erg verheugd aangezien WWNA ook op de zondag een jeugdig elftal ambieert waar jeugdleden kunnen instromen nadat zij de jeugd verlaten.

 

Slot

De afgelopen periode is er veel gebeurd en er staat ons nog voldoende te wachten richting het einde van dit seizoen. De fundering voor onze “hernieuwde” jeugdopleiding is dit seizoen gelegd. Wij hopen met de hulp van iedereen die WWNA een warm hart toedraagt de komende jaren hierop verder te bouwen.

 

Met sportieve groet,

 

Namens de leden van de TCJ,

 

Jerrald Petersen

Voorzitter TCJ

2021-03-17T20:15:06+00:00 woensdag 17 maart 2021|Nieuws, Speciaal|