Een update van het hoofdbestuur van WWNA

Home>Nieuws>Een update van het hoofdbestuur van WWNA

Een update van het hoofdbestuur van WWNA

De leden van WWNA ontvingen vandaag per e-mail een uitgebreide bestuursupdate. Voor zij die de update niet ontvingen, of voor zij die WWNA een warm hart toedragen, hieronder integraal de boodschap van voorzitter Gert Jan Wassink en de andere leden van het hoofdbestuur van onze mooie vereniging.


Beste mensen,

Nog nooit heb ik zoveel moeite gehad om een boodschap of toespraak voor jullie op papier te zetten. De huidige omstandigheden zijn daar de oorzaak van. Iedereen wordt op uiteenlopende wijze door de crisis getroffen. Ziekte, beperkingen, zorgen, ontslag, privé en zakelijke problemen. Gelukkig zijn verreweg de meesten van ons nog gezond en dat willen we zo houden. Daarom houden wij ons ook aan de daarvoor vastgestelde spelregels van de overheid.

WWNA en Corona
Geruime tijd ligt het voetbal bij onze vereniging en de trainingen daarvoor, noodgedwongen stil. De competities zijn gestaakt. Dat raakt de ziel van de vereniging want wij zijn een vereniging om samen onze sport te beleven. Voor WWNA betekent deze situatie dat verreweg de meeste kosten doorgaan en alle inkomsten wegvallen. Dankzij de inzet van onze secretaris en penningmeester hebben wij gebruik kunnen maken van steunmaatregelen van de overheid en hebben leveranciers voorraden teruggenomen. Dit neemt niet weg dat wij heel goed op onze financiële winkel moeten blijven passen.

Dit houdt in dat er ook geen sprake kan zijn van vermindering of restitueren van contributie. De statuten en het huishoudelijk reglement steunen ons in deze handelwijze. Maar meer dan op basis van koele regels vragen wij jullie hulp bij het gezond houden van WWNA.

We beginnen weer!
In de afgelopen week werden de maatregelen betreffende sportbeoefening zodanig verlicht dat het voor onze jongste voetbalsters en voetballers mogelijk wordt om vanaf komende dinsdag weer te trainen bij WWNA. Nog niet alles is zoals we gewend waren, want het clubhuis en de kleedkamers zijn gesloten en ouders moeten buiten het sportcomplex blijven. Een overzicht betreffende het opstarten van de trainingen voor deze kinderen treffen jullie bijgaand aan. Het geheel is opgesteld met nadrukkelijk inachtneming van de door de overheid gestelde maatregelen. De accurate en nauwgezette wijze waarmee met name de TCJ de hervatting van de trainingen, binnen de door de overheid aangegeven kaders, mogelijk heeft gemaakt, dwingt diep respect af. Het toont aan dat de vereniging nog springlevend is.

Beroep op KNVB
De KNVB heeft besloten om alle competities stil te leggen en niet meer uit te spelen. Gevolg, geen kampioen en geen degradatie. Deze maatregel pakt voor onze vereniging wrang uit, omdat wij in een aantal competities topposities, dan wel bijzonder kansrijke posities innemen. Op basis van de resultaten en prestaties in de nu afgelopen competitie en die van vorig jaar, hebben wij de KNVB verzocht om alsnog over te gaan tot promotie van WWNA 1 en WWNA 2.

Sponsor onze sponsors
Onze voetbalvelden liggen er prachtig maar verlaten bij. Een lange periode niet voetballen zal voor velen zwaar vallen. Maar straks zal er gewoon weer gevoetbald worden en pakken wij de draad als vereniging weer op.

De maatregelen die getroffen worden door de overheid treffen onze vereniging niet alleen. WWNA wordt al jaren gesponsord door lokale ondernemers en winkeliers. Ondernemers met een WWNA hart die steeds weer investeren in onze mooie vereniging en onze club mede gezond houden. Deze ondernemers en lokale winkeliers hebben het door de getroffen maatregelen op dit moment erg zwaar om hun zaak financieel gezond en draaiende te houden.

Als vereniging vragen wij jullie om de sponsoring nu eens om te draaien door juist boodschappen te doen bij onze sponsors. Eventuele opdrachten, inkoop, inhuur of kleding juist in deze tijd te kopen bij hen die ons al jaren steunen. Onze lokale winkeliers en ondernemingen die nu echt niet zonder ons kunnen en die ons mooie Wenum Wiesel levendig houden. Sponsor onze sponsors!

AED geïnstalleerd en beschikbaar
In de afgelopen weken is het AED apparaat weer aan de buitenmuur bij de ingang van de kleedkamers bevestigd. Er zijn borden aan de muur gehangen waardoor de AED voor een ieder die deze moet gebruiken makkelijk te vinden is. Buren in de omtrek van ons sportcomplex zijn op de hoogte gesteld van de beschikbaarheid van het apparaat.

Vernieuwing grasmat hoofdveld
De eerstkomende tijd zullen we als gevolg van de corona maatregelen geen gebruik kunnen maken van ons hoofdveld. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om het eerste veld te vernieuwen. Er is echter een voorwaarde. De kosten van een dergelijke vernieuwing zijn aanzienlijk. Zonder een forse subsidie van de gemeente kan dit plan geen doorgang vinden. De subsidie aanvraag is ingediend en wij hopen zo snel mogelijk hierover uitsluitsel van de gemeente te krijgen.

Beregening 2e veld
Mede dankzij de geweldige steun van de Club van 100 zijn wij in staat ook het 2e veld van een beregeningsinstallatie te voorzien. Binnen afzienbare tijd zullen de werkzaamheden hiervoor beginnen. Nogmaals zonder de steun van de Club van 100 was dit niet mogelijk.

Afscheid van de penningmeester en ledenadministrateur
Tot op de dag van vandaag heeft Wilma van Loenen ons, ondanks haar afscheid als bestuurslid, met raad en daad bijgestaan als penningmeester. Nu is het moment gekomen waarop Wilma heeft aangegeven dat zij hiertoe niet langer in staat is. Met name de sterk toenemende werkzaamheden voor haar werkgever liggen hieraan ten grondslag. Wij zijn Wilma onnoemlijk veel dank verschuldigd voor hetgeen zij voor WWNA heeft gedaan. Dank, heel veel dank daarvoor.

Met klem doen wij nogmaals een oproep aan onze leden om de opengevallen plaats in te nemen. Anders zijn wij genoodzaakt een administratiekantoor in de arm te nemen. Op deze plek wil je echter liever iemand van de club zelf hebben, nog afgezien van de kosten.

Ook Herman Mensink heeft aangegeven zijn taak als ledenadministrateur neer te zullen leggen. Vele, vele jaren was Herman de stille kracht op de achtergrond waar het de ledenadministratie betrof. Met grote accuratesse verwerkte hij punctueel de aan- en afmeldingen van onze leden en alles wat daarbij hoorde. Dank Herman voor het vele werk dat je voor ons WWNA verzet hebt.

Voorzitter Jeugdbestuur en HB bestuurslid
In Martijn Slikker hebben wij een nieuwe voorzitter voor de jeugdbestuur gevonden. Het is de bedoeling dat hij tevens zitting neemt in het hoofdbestuur. In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zullen wij zijn benoeming voorleggen, zodat hij dan ook officieel benoemd kan worden. In de tussentijd loopt werkt hij volledig mee in het jeugd- en hoofdbestuur.

Het zal nog wel enige tijd duren voordat we elkaar weer ‘als normaal’ bij WWNA tegenkomen. We houden echter vol om onze vereniging sterk te houden. Voor de tussentijd: Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Het bestuur van WWNA

2020-06-03T20:58:16+00:00 woensdag 29 april 2020|Nieuws|