Herstart trainingen jeugd per 29 april

Home>Nieuws>Herstart trainingen jeugd per 29 april

Herstart trainingen jeugd per 29 april

Met ingang van woensdag 29 april mogen de jeugdleden weer starten met trainen, zij het onder bepaalde voorwaarden. De TCJ en het Jeugdbestuur hebben de afgelopen week veel werk verricht en hebben met elkaar een plan van aanpak uitgewerkt zodat we de komende week ook daadwerkelijk van start kunnen gaan.

Alle (ouders/verzorgers van) jeugdspelers hebben op zaterdag 25 april per mail een brief ontvangen met daarin verwerkt het protocol zoals dat door WWNA gehanteerd zal worden. Het verzoek aan de ouders/verzorgers is om dit protocol goed te bespreken met hun kinderen zodat ze op de hoogte zijn. Het verzoek aan de junioren is om alles zelf goed door te lezen en zo nodig te bespreken met hun ouders/verzorgers.

Iedere jeugdspeler die gebruik wil maken van de mogelijkheid om weer te gaan trainen dient zich aan de voorschriften te houden zoals gemeld in de brief.

Lees deze brief daarom goed door!

Het openstellen van het complex van WWNA kan uiteraard niet zonder goede en duidelijke afspraken. Er zijn een aantal regels opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden:

• Spelers dienen aangekleed bij de voetbal aan te komen;

• Spelers verlaten individueel het complex direct na de training en blijven niet ”hangen” bij WWNA;

• Spelers worden verzocht om alleen naar huis te fietsen i.p.v. in groepen;

• Spelers dienen thuis te douchen;

• Ouders/verzorgers/belangstellenden hebben geen toegang tot het complex;

• Het is voor ouders/verzorgers/belangstellenden niet toegestaan om de trainingen vanaf de parkeerplaats te volgen, aangezien ook de parkeerplaatsen bij het WWNA complex behoren;

• Ouders/verzorgers blijven bij het ophalen naast de auto wachten of wanneer op de fiets op 1,5 meter afstand van elkaar;

• Alleen trainers/begeleiders hebben toegang tot het ballenhok;

• Er zijn geen keeperstrainingen, keepers trainen met hun eigen team mee;

• De kantine blijft geheel gesloten;

• Bij verkoudheidsklachten en/of koorts kan een kind niet komen voetballen;

• Bij verkoudheidsklachten en/of koorts kan een trainer geen training geven;

• Trainers dienen onderling 1,5 meter afstand te bewaren;

• Instructies van trainers of begeleiders dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Buiten de voetbaltrainingen om is het niet toegestaan om te voetballen op het complex van WWNA.

Op alle trainingsavonden zal er op het complex van WWNA minimaal één Corona verantwoordelijke aanwezig zijn. Deze persoon zal erop toezien dat de afspraken zoals deze in dit document staan beschreven worden nageleefd. Waar nodig zal deze persoon ingrijpen.

De Corona verantwoordelijke zal herkenbaar zijn door het dragen van een fluoriserend hesje. Instructies van deze persoon dienen direct en te allen tijde opgevolgd te worden.

Mocht je als jeugdlid geen brief hebben ontvangen dan kun je een e-mail sturen naar: jerraldpetersen@outlook.com, waarna je de brief alsnog per e-mail toegestuurd zult krijgen.

Zodra er wijzigingen plaatsvinden in de regelgeving rondom het Corona virus zal dit op de website geplaatst worden. Houdt voor nadere berichtgeving dus de website in de gaten.

De afgelopen 6 weken was het stil en leeg op de velden van ons fraaie sportpark. Dat de jeugdteams weer kunnen gaan trainen op ons prachtige sportcomplex is een voorzichtig begin, maar wij kijken uit naar het moment dat wij alle teams weer op Sportpark Wiesel mogen begroeten. Tot die tijd wensen wij jullie allemaal veel sterkte toe. Blijf gezond, pas goed op elkaar en hopelijk tot gauw bij WWNA!

Het bestuur

2020-06-03T20:58:22+00:00 zondag 26 april 2020|Nieuws|