Sportpark Wiesel blijft gesloten, evenementen afgelast

Home>Nieuws>Sportpark Wiesel blijft gesloten, evenementen afgelast

Sportpark Wiesel blijft gesloten, evenementen afgelast

Beste leden, ouders en verzorgers,

In opvolging van de richtlijnen en adviezen die vanuit de overheid en de KNVB zijn gegeven en de verlenging van de maatregelen de dato 31 maart jl om verspreiding van het corona virus te voorkomen, heeft het Bestuur de volgende (aanvullende) besluiten genomen:

  • het is verboden om te voetballen op Sportpark Wiesel;
  • Het clubhuis blijft gesloten, ook voor de biljartclub en de soos.
  • ALLE evenementen die gepland stonden in de periode tot 1 juni, komen te vervallen of worden uitgesteld.

De onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden zullen wel doorgang vinden, zij het in aangepaste vorm en alleen indien noodzakelijk.

Er zal dus geen enkele activiteit op Sportpark Wiesel plaatsvinden, tenzij het echt noodzakelijk is.

Het bestuur vraagt een ieder hierin zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen om verspreiding van het corona virus te voorkomen.

Bovengenoemde besluiten gelden in ieder geval tot 1 juni.

Houd voor nadere berichtgeving de website in de gaten. Zodra er nieuws is met betrekking tot eventuele activiteiten, dan zal dit op de website gepubliceerd worden.

Tenslotte wenst het bestuur een ieder heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Blijf gezond, pas goed op elkaar en wij hopen op een later tijdstip iedereen in goede gezondheid weer te kunnen begroeten op Sportpark Wiesel.

Het Bestuur

2020-06-03T20:58:31+00:00 woensdag 1 april 2020|Nieuws|