Spelregelwijzigingen voor 2019/2020

Home>Nieuws>Spelregelwijzigingen voor 2019/2020

Spelregelwijzigingen voor 2019/2020

Er zijn ruim 30 spelregelwijzigingen voor het komend seizoen. Dat zijn er wat veel. De belangrijkste op een rijtje om het simpel en overzichtelijk te houden.

Regel 3 – De spelers
Een speler die gewisseld wordt moet op de dichtstbijzijnde plaats het speelveld verlaten, tenzij de scheidsrechter anders aangeeft. Een gewisselde speler moet zich meteen naar de instructiezone of kleedkamer begeven om problemen te voorkomen.

Regel 5  – De scheidsrechter
Aan teamofficials (zoals trainers, teammanagers en verzorgers) die zich schuldig maken aan wangedrag kunnen gele en rode kaarten getoond worden.

Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel
Het team dat de toss wint, kiest ervoor om ofwel de aftrap te nemen of welk doel in de eerste helft verdedigt.

Indien het spel wordt onderbroken terwijl de bal in het strafschopgebied is of voor het laatst in het strafschopgebied is geraakt, laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor de keeper. Alle andere spelers dus zowel medespelers als tegenstanders moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden.

In alle andere gevallen laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor één speler van het team dat als laatste de bal raakte, op de plaats waar de bal als laatste werd geraakt. Alle andere spelers dus zowel medespelers als tegenstanders, moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden.

Regel 9 – De bal in en uit het spel
Een scheidsrechtersbal wordt toegekend indien de bal de scheidsrechter raakt en hierdoor in het doel gaat, de tegenstander balbezit krijgt of het team dat al balbezit had een veelbelovende aanval krijgt. Indien de keeper de bal in één keer in het doel van de tegenstander gooit,
wordt een doelschop toegekend.

Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
Het is altijd een overtreding indien een aanvaller een doelpunt scoort met zijn arm/hand, ook wanneer dit niet opzettelijk gebeurt. Het is altijd een overtreding indien een aanvaller de bal in bezit krijgt of controleert met de arm/hand en daarna scoort of een scoringskans creëert.

Indien de keeper na een inworp van een teamgenoot of een ‘terugspeelbal’ duidelijk de bal trapt of probeert de bal te trappen en dit mislukt, mag hij de bal weer met de handen spelen.

Regel 13 – De vrije schoppen
Nadat een indirecte vrije schop is genomen, mag de scheidsrechter zijn arm al omlaag doen wanneer duidelijk is dat er niet direct uit de indirecte vrije schop gescoord wordt.

Bij een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied hoeft de bal niet eerst het strafschopgebied te verlaten
voordat deze in het spel is. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt.

De tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied en op tenminste 9.15 meter afstand blijven totdat de vrije schop is genomen (dus totdat de bal is getrapt en duidelijk beweegt).

Als er bij een vrije schop een muurtje word opgesteld moeten alle aanvallers zich op tenminste één meter van de muur bevinden totdat de vrije schop is genomen. Indien zij op het moment dat de vrije schop is genomen toch te dicht bij de muur staan wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

Regel 16 – De doelschop
Bij doelschoppen hoeft de bal niet eerst het strafschopgebied te verlaten voordat de bal in het spel is. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt. Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de doelschop is genomen.

Indien de doelschop snel wordt genomen en daardoor een of meer aanvallers geen tijd had om het strafschopgebied te verlaten, laat de scheidsrechter het spel doorgaan.

Het is niet alles, maar naar mijn mening het belangrijkste waar we mee te maken kunnen krijgen. Zijn er vragen dan kunnen jullie altijd bij mij terecht.

Reinier van Werven
scheidsrechterscoördinator WWNA

2019-08-23T20:41:55+00:00 donderdag 22 augustus 2019|Nieuws|