Voor wie het miste: de speech van Gert Jan

Home>Nieuws, Speciaal>Voor wie het miste: de speech van Gert Jan

Voor wie het miste: de speech van Gert Jan

Zondagmiddag vond de nieuwjaarsreceptie van WWNA plaats. Het was druk, maar uiteraard waren niet alle leden aanwezig. Als je zo groot bent, kan dat ook niet. Voor wie er niet bij was, hierbij de integrale tekst van onze voorzitter Gert Jan Wassink.

En natuurlijk de foto’s van de receptie en de nieuwjaarsloop.

 

,,Dames, heren, meisjes en jongens, beste WWNA’ers,

De eerste zondag in januari, de veldloop voor jong en ouder, de Nieuwjaarsreceptie met toespraak van de voorzitter en huldiging van de jubilarissen. Het is een traditie waar we graag aan deelnemen om elkaar een goed en gezond 2020 te wensen.

Als we even terugkijken kunnen we constateren dat er door de vrijwillige inzet van velen, veel is gebeurd. Met name het voetbalplezier staat daarbij voorop.

Als voetbalvereniging doe je het daarvoor, maar ook voor de evenementen voor jong en oud. Al bijna 73 jaar zijn er mensen geweest en zijn die er nog steeds, die er met hun vrijwillige inzet voor zorgden dat wij allen dit plezier konden en kunnen beleven. Dat wij ons deel van WWNA kunnen voelen. Het is daarom dat ik Rik Karman en zijn echtgenote naar voren wil vragen. Rik is een van hen. Dit jaar vieren wij zijn platina lidmaatschap van onze vereniging.

Onwillekeurig gaan onze gedachten ook uit naar hen die voor ons aan onze vereniging hebben gebouwd. Met name geldt dat voor de drie mannen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen:

Het afgelopen jaar  was nog maar net begonnen toen wij het bericht van overlijden ontvingen van Bennie (Ben) Harleman. Hij was actief als speler en leverde een bijdrage aan het onderhoud van de velden.

Half 2019 bereikte ons het bericht van overlijden van Jan Karman. WWNA-er van het eerste uur die bijgedragen heeft aan het ontstaan van onze vereniging. Als actief speler droeg hij met trots onze clubkleuren en vele jaren was hij op tal van plekken een bouwende kracht. Tot op hoge leeftijd liet hij zijn stem horen en riep hij ons op verder te werken aan de bloei van de vereniging. Jan was 90 jaar.

Even na zijn 80ste verjaardag is Peter Otterloo overleden. Een man met grote verdiensten voor onze vereniging. Jeugdvoorzitter, tweede voorzitter, organisator, ceremoniemeester, man van het Klupblad en actief speler. Hij was lid van Verdiensten van WWNA.

Deze mannen hebben, ieder op zijn eigen wijze en naar eigen vermogen, bijgedragen aan de groei en bloei van onze vereniging. Met respect en dankbaarheid gedenken wij hen en de velen die hen voorgingen in een minuut stilte.

Als jullie nu allemaal naar deze hele wand willen kijken, dan zien jullie een grote spiegel. In die spiegel zien we ons zelf en alle andere aanwezigen. Wij zijn  met z’n allen sterk, zo sterk dat wij WWNA een gezonde toekomst kunnen geven. Op bestuurlijk vlak, maar ook op een aantal andere terreinen, zoals schoonmaak, barbediening, elftal begeleiding enz. enz., zijn we verzwakt en lopen er mensen tegen de grens van hun vermogen aan. Mijn dringende oproep aan een ieder is dan ook: KOM ONS HELPEN.
Graag betrekken wij jullie bij het kijken en zoeken naar mogelijkheden om ieders bijdrage op een passende wijze in te voegen. Op die manier is er vaak meer mogelijk dan van te voren gedacht. Laten we samen zorgen voor fris elan en nieuwe impulsen op weg naar ons 75 jarig bestaan in 2022 en verder.

Mijn toespraak is qua inhoud wat anders dan de afgelopen jaren. De nood die wij als bestuur voelen mogen wij jullie niet onthouden. Graag bouwen wij met ieders hulp verder aan een positieve ontwikkeling van WWNA.

Ik wens ons allemaal een mooi voetbaljaar met veel plezier in het spel, een mooi vrijwilligersjaar met veel plezier samen met anderen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Ik wens ons een mooi WWNA-jaar en allen persoonlijk een heel gelukkig en gezond 2019.”

2020-01-10T17:00:55+00:00 vrijdag 10 januari 2020|Nieuws, Speciaal|