In memoriam: Peter Otterloo

Home>Nieuws, Speciaal>In memoriam: Peter Otterloo

In memoriam: Peter Otterloo

Even na zijn 80e verjaardag is Peter Otterloo overleden. Zijn echtgenote Froukje verliest in hem haar lieve man en de kinderen, klein- en achterkleinkinderen hun vader, grootvader en overgrootvader. Wij verliezen een man die van grote betekenis is geweest voor onze vereniging.

Peter heeft het ‘Klubjournaal’ – ons clubblad – ingevoerd en mede inhoud gegeven, samen met Chris de Weerd zette hij de Jeugdafdeling en Jeugdcommissie op. Hij was de man die achter de totstandkoming van de Technische commissie zat. Hij introduceerde de gastvrouw bij de bestuursdiensten op zondag, organiseerde reizen voor jeugdelftallen naar binnen- en buitenland, was grote animator van het internationaal jeugdtoernooi bij WWNA, leider van vele jeugdteams en scheidsrechter bij de jeugd.

Hij was jarenlang jeugdvoorzitter en ook tweede voorzitter in het hoofdbestuur.  Peter was vaak de kartrekker bij evenementen en bij het organiseren en vormgeven geven van jubilea, reünies en tentoonstellingen. Welbespraakt als hij was, praatte hij als ceremoniemeester het geheel aan elkaar.

En ja, Peter was ook voetballer. Hij speelde in de hoogste elftallen van onze vereniging.

Met groot respect voor zijn inzet en verdiensten voor WWNA is Peter benoemd tot lid van Verdienste van WWNA.

Na zijn actieve periode bij WWNA, Peter was 62 jaar lid, namen wij telkens met enige trots kennis van zijn activiteiten voor andere organisaties, waarvoor hij zich met de voor ons zo herkenbare energie inzette, Peter was immers één van ons.

Wij verliezen in Peter Otterloo een zeer gewaardeerd lid. Een markante en daadkrachtige man die tot op de huidige dag, met zijn inzet en toewijding, mede bepalend is geweest voor het beeld en de cultuur van WWNA. Daarvoor zijn wij hem bijzonder veel dank verschuldigd.

Zij echtgenote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen wensen wij sterkte en kracht bij dit verlies om uiteindelijk weer verder te kunnen.

Hoofdbestuur WWNA

 

Fotobijschrift: Peter Otterloo (links) samen met erevoorzitter Klaas de Hoop in de jaren ’80.

2019-11-14T21:27:01+00:00 donderdag 14 november 2019|Nieuws, Speciaal|