In Memoriam: Bennie Schimmelpennink (13 december 1963 – 29 december 2020)

Home>Nieuws>In Memoriam: Bennie Schimmelpennink (13 december 1963 – 29 december 2020)

In Memoriam: Bennie Schimmelpennink (13 december 1963 – 29 december 2020)

Na een lange periode van ziekte is op 29 december 2020 Ben Schimmelpennink overleden.  Met kracht heeft hij gestreden tegen zijn ziekte en in betere perioden troffen wij hem dan zo af en toe langs de velden van onze vereniging.

Ben was van grote waarde voor WWNA. Gedurende een reeks van jaren was hij op de velden actief als scheidsrechter. Streng, maar rechtvaardig en aan zeuren had hij een hekel. Als zeer waardevol hebben wij Ben ervaren als bestuurslid Velden en Gebouwen en lid van de Bouwcommissie. Hij hield niet van dralen en lang en veel vergaderen. Ben was van het spijkers met koppen slaan. Met zijn kennis en kunde wist hij mensen in beweging te krijgen en kwam er veel tot stand.

Als mens bezat hij het vermogen om met uiteenlopende meningen om te gaan, onenigheid uit de weg te ruimen en samen het beste resultaat te bereiken. Aan de staat van onderhoud van ons verenigingscomplex was en is dit te zien. Samen met de Bouwcommissie heeft hij veel bereikt.

Ook na zijn bestuursperiode hebben wij zijn adviezen, gevraagd en ongevraagd, als bijzonder waardevol ervaren. Dit alles maakte Ben uniek en bovenal het feit dat Ben ‘gewoon’ een fijne vent was. Een man waar je op kon bouwen en vertrouwen.

Met diep respect voor zijn positieve levensinstelling nemen wij afscheid van deze unieke man. Wij zijn hem  veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij meegebouwd heeft aan onze vereniging. In onze herinnering leeft hij voort als die fijne vent en horen nog steeds zijn welluidend stemgeluid.

Wij wensen Agnes, de kinderen en kleinkinderen sterkte en kracht bij dit verlies om uiteindelijk weer door te kunnen gaan.

Namens het hoofdbestuur,
Gert Jan Wassink

2021-01-06T10:52:13+00:00 woensdag 6 januari 2021|Nieuws|