Meld je aan voor de Ledenvergadering van WWNA op 21 juni

Home>Nieuws, Speciaal>Meld je aan voor de Ledenvergadering van WWNA op 21 juni

Meld je aan voor de Ledenvergadering van WWNA op 21 juni

Agenda Ledenvergadering 21 juni 2021 – aanvang 20.00 uur in het clubhuis van WWNA

 1. Opening
 2. Ingekomen post
 3. Mededelingen bestuur
 4. Verslag vorige vergadering 18-11-2019; is op te vragen via secretaris@wwna.nl
 5. Jaarverslag secretaris seizoen 2019-2020 en 2020-2021; is op te vragen via secretaris@wwna.nl
 6. Jaarverslag penningmeester seizoen 2019-2020 en prognose 2020-2021; is op te vragen via penningmeester@wwna.nl
 7. Begroting seizoen 2021-2022
 8. Verslag kascommissie over verslagjaar 2019-2020
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Verkiezing Bestuur*
 11. Contributie over afgelopen seizoen ivm corona
 12. Contributiebedragen 2021-2022
 13. WBTR
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

* agendapunt 10

Aftredend en herkiesbaar:

 • Gert Jan Wassink, voorzitter
 • Gerrit Zweekhorst, vice voorzitter
 • Marianne Alofs, PR en Communicatie
 • Arjan Testerink, Velden en Gebouwen

Aftredend en niet herkiesbaar: Wilma van Loenen, Penningmeester

 • Kandidaat Peter Jaspers

Verkiesbaar op vacature:

 • secretaris Frits Beekhuis

 

Je kunt je aanmelden voor deze vergadering in het clubhuis. Vanwege Corona kunnen we een maximum aantal personen ontvangen. Mocht het aantal aangemelde personen de limiet overschrijden dan zullen we een digitale vergadering gaan organiseren via videobellen.

Daarom is het noodzakelijk dat je je uiterlijk 9 juni met je eigen e-mailadres aanmeldt via secretaris@wwna.nl

2021-05-29T11:04:05+00:00 zaterdag 29 mei 2021|Nieuws, Speciaal|