Mededelingen vanuit de Technische Commissies en het Bestuur

Home>Nieuws>Mededelingen vanuit de Technische Commissies en het Bestuur

Mededelingen vanuit de Technische Commissies en het Bestuur

Beste leden,

Op 24 juni heeft de overheid een aantal versoepelende maatregelen aangekondigd met betrekking tot het Coronavirus welke per 1 juli intreden. In overleg tussen verschillende commissies en besturen binnen WWNA zijn een aantal afspraken gemaakt voor de laatste de trainingsavonden van dit seizoen. Middels deze weg willen wij u hierover graag informeren.

Laatste trainingen seizoen 2019-2020
Donderdag 2 juli is de laatste trainingsavond van dit seizoen. Na donderdag 2 juli kan er door geen enkel team meer getraind worden op het complex van WWNA. Na de zomerstop zullen de trainingen weer opgestart worden en is iedereen weer van harte welkom. De teams zullen hierover worden geïnformeerd.

Bekijken trainingen vanaf 1 juli
De overheid heeft aangekondigd dat vanaf 1 juli de trainingen weer mogen worden bezocht door volwassenen mits zij op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Aangezien deze versoepeling gevolgen heeft voor de stromingen van mensen op het complex van WWNA is besloten om dit seizoen geen ouders/begeleiders en/of belangstellenden toe te laten tot het complex tijdens de trainingen. Wanneer er weer volwassenen naar de trainingen komen dient de vereniging zaken zoals sanitair, looproutes, kantine etc. te organiseren. Op deze korte termijn is dit helaas niet haalbaar om dit gestructureerd te organiseren. Om deze redenen is besloten om de laatste trainingen volgens de huidige richtlijnen af te ronden en zijn belangstellenden niet toegestaan.

Clubhuis blijft gesloten tot aanvang nieuwe seizoen
Na 1 juli mogen de kantines van sportverenigingen weer geopend zijn. Omdat het clubhuis van WWNA daar momenteel nog niet op ingericht is en dit de nodige aanpassingen vereist, zal het clubhuis 2 juli a.s. en gedurende de zomerstop voor de leden gesloten blijven. Het clubhuis kan alleen gebruikt worden voor vergaderingen/samenkomsten van diverse besturen en commissies en/of schoonmaakwerkzaamheden.

WWNA gaat de komende periode aan de slag om de nieuwe versoepelingen goed in beeld te krijgen en zal inventariseren welke maatregelen er getroffen dienen te worden, zodat vanaf het begin van seizoen 2020-2021 de ouders/begeleiders en/of belangstellenden het complex veilig kunnen betreden. Hierover worden de leden op een later moment geïnformeerd.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip.

Technische Commissies en Bestuur WWNA

2020-07-10T16:28:55+00:00 vrijdag 26 juni 2020|Nieuws|