• Ledenvergadering 20 november 2023

 • U wordt van harte uitgenodigd om de ledenvergadering van 20 november 2023 bij te wonen. Het betreft de najaarsledenvergadering, dit jaar met een bijzondere agenda. Vandaar dat uw aller aanwezigheid zeer gewenst is.

   

   

  agenda Ledenvergadering 20 november 2023

  aanvang 20.00 uur in het clubhuis van WWNA

  Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen post
  3. Mededelingen bestuur
  4. Verkiezing bestuur: het volledige bestuur is aftredend

  Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de secretaris, commissie toekomst WWNA heeft wellicht kandidaten benaderd.

  1. Verslag vorige vergadering 22 mei 2023 ; is op te vragen via secretaris@wwna.nl
  2. Jaarverslag secretaris seizoen 22-23; is op te vragen via secretaris@wwna.nl
  3. Jaarverslag penningmeester seizoen 22-23; is op te vragen via penningmeester@wwna.nl
  4. Verslag kascommissie over het boekjaar 22-23
  5. Verkiezing kascommissie

  Huidige commissie bestaat uit Maurice Fama en Marco Berends, reserve lid is Mijnt de Wilde. Maurice en Marco zijn beiden 1 jaar lid van de kascommissie, voorstel is Maurice en Mijnt van positie te laten wisselen zodat de vernieuwing van de kascommissie weer op schema loopt.

  1. Benoeming leden van verdienste, het bestuur stelt een of meerdere kandidaten voor.
  2. Rondvraag
  3. Sluiting