Hervatting training senioren

Home>Geen categorie>Hervatting training senioren

Hervatting training senioren

Vanaf 11 mei mogen ook de senioren teams de trainingen weer hervatten.

Het openstellen van het complex van WWNA kan uiteraard niet zonder goede en duidelijke afspraken. Er zijn een aantal regels opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden. Voor de senioren gelden dezelfde regels als voor de jeugd van 12-18 jaar. De technische commissie heeft inmiddels ieder team van de voorwaarden op de hoogte gesteld:

• Spelers dienen aangekleed bij de voetbal aan te komen;

• Spelers verlaten individueel het complex direct na de training en blijven niet ”hangen” bij WWNA;

• Spelers worden verzocht om alleen naar huis te fietsen i.p.v. in groepen;

• Spelers dienen thuis te douchen;

• Belangstellenden hebben geen toegang tot het complex;

• Het is niet toegestaan om de trainingen vanaf de parkeerplaats te volgen, aangezien ook de parkeerplaatsen bij het WWNA complex behoren;

• Alleen trainers/begeleiders hebben toegang tot het ballenhok;

• Er zijn geen keeperstrainingen, keepers trainen met hun eigen team mee;

• De kantine en kleedkamers blijven geheel gesloten;

• Bij verkoudheidsklachten en/of koorts kan een speler niet komen voetballen;

• Bij verkoudheidsklachten en/of koorts kan een trainer geen training geven;

• Iedereen dient onderling minimaal 1,5 meter afstand te bewaren;

• Instructies van trainers of begeleiders dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Buiten de voetbaltrainingen om is het niet toegestaan om te voetballen op het complex van WWNA. 

Het clubhuis blijft gesloten en kan niet worden gebruikt voor samenkomsten/overleg van teams. Ook is het niet toegestaan om na de training te blijven hangen. Het complex kan en mag uitsluitend gebruikt worden om te trainen of om het noodzakelijke onderhoud te plegen. De kantine en/of vergaderruimten mogen alleen gebruikt worden voor de noodzakelijke vergaderingen van de diverse commissies. Kleedkamers blijven gesloten.

De spelers dienen op het complex de routes te volgen zoals aangegeven door de TC.

Op alle trainingsavonden zal er op het complex van WWNA minimaal één Corona verantwoordelijke aanwezig zijn. Deze persoon zal erop toezien dat de afspraken zoals deze in dit document staan beschreven worden nageleefd. Waar nodig zal deze persoon ingrijpen.

De Corona verantwoordelijke zal herkenbaar zijn door het dragen van een fluoriserend hesje. Instructies van deze persoon dienen direct en te allen tijde opgevolgd te worden.

2020-05-10T13:51:36+00:00 zondag 10 mei 2020|Geen categorie|