Algemene Ledenvergadering WWNA

Home>Nieuws, Speciaal>Algemene Ledenvergadering WWNA

Algemene Ledenvergadering WWNA

Op 21 november 2022 houdt WWNA haar half jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het hoofdbestuur nodigt alle leden, dan wel hun vertegenwoordigers, van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

 Aanvang 20.00 uur in het clubhuis van WWNA

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen post

3. Mededelingen bestuur

4. Verkiezing bestuur: Ruud Versloot stelt zich beschikbaar als bestuurslid kantinezaken

Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de secretaris.

5. Verslag vorige vergadering 21 maart 2022; is op te vragen via secretaris@wwna.nl

6. Jaarverslag secretaris seizoen 21-22; is op te vragen via secretaris@wwna.nl

7. Jaarverslag penningmeester seizoen 21-22; is op te vragen via penningmeester@wwna.nl

8. Verslag kascommissie over het boekjaar 21-22

9. Verkiezing kascommissie

Ruud Versloot en Monica Bijsterbosch vormen de huidige kascommissie, Maurice Fama is reserve. Monica treedt af, Maurice en Ruud zijn de nieuwe kascommissie Er is derhalve een vacature voor reserve lid.

Nu Ruud toetreedt tot het bestuur wordt aan de vergadering gevraagd of zij Ruud willen vervangen in de kascommissie door een ander verenigingslid.

10. Wijziging Huishoudelijk Reglement, op de website staat het nieuwe concept-reglement, wijziging is noodzakelijk geworden naar aanleiding van de aanpassing van de statuten. Zie https://www.wwna.nl/wp-content/uploads/2022/10/20220921-Huishoudelijk-Reglement-WWNA-.pdf

11. Wijziging statuten, deze nieuwe versie staat op de website, zie https://www.wwna.nl/wp-content/uploads/2022/10/20220921-Statuten-W.W.N.A..pdf

12. Rondvraag

13. Sluiting

2022-11-13T17:12:24+00:00 vrijdag 11 november 2022|Nieuws, Speciaal|