Algemene Ledenvergadering op 19 november

Home>Nieuws>Algemene Ledenvergadering op 19 november

Algemene Ledenvergadering op 19 november

Op 19 november is er weer de jaarlijkse najaarsledenvergadering. Aanvang is om 20.00 uur in het clubhuis van WWNA. U bent van harte uitgenodigd. De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen post
 3. Mededelingen bestuur
 4. Verslag vorige vergadering; is op te vragen via secretaris@wwna.nl
 5. Jaarverslag secretaris seizoen 17-18; is op te vragen via secretaris@wwna.nl
 6. Jaarverslag penningmeester seizoen 17-18; is op te vragen via penningmeester@wwna.nl
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Inrichten Verklaring Omtrent Gedrag, VOG
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Graag tot dan!

2019-01-18T08:46:51+00:00 maandag 5 november 2018|Nieuws|