Algemene ledenvergadering 18 november

Home>Nieuws>Algemene ledenvergadering 18 november

Algemene ledenvergadering 18 november

Op 18 november houdt WWNA haar half-jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van WWNA nodigt u allen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

aanvang 20.00 uur in het Clubhuis
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Mededelingen bestuur
4. Verslag vorige vergadering; is op te vragen via secretaris@wwna.nl
5. Jaarverslag secretaris seizoen 18-19; is op te vragen via secretaris@wwna.nl
6. Jaarverslag penningmeester seizoen 18-19; is op te vragen via penningmeester@wwna.nl
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing kascommissie
9. Rondvraag
10 Sluiting
2019-11-18T09:16:12+00:00 maandag 18 november 2019|Nieuws|