Algemene Ledenvergadering 13 mei

Home>Nieuws>Algemene Ledenvergadering 13 mei

Algemene Ledenvergadering 13 mei

Op 13 mei houdt WWNA haar half-jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van WWNA nodigt u allen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

agenda ledenvergadering 13 mei 2019, aanvang 20.00 uur

 

* Opening

* Vaststelling agenda

 

* verslag ledenvergadering 19 november 2018, op te vragen bij secretaris@wwna.nl

* Ingekomen post 

 

* Mededelingen bestuur

 

* Begroting seizoen 2019-2020

  

* Bestuursverkiezing:

 

Aftredend en herkiesbaar voor 1 seizoen:

 Gert Jan Wassink, voorzitter
 Marianne Alofs, communicatie
 Arjan Testerink, bouw en onderhoud
 Gerrit Zweekhorst, tweede voorzitter

 

Vacatures in HB:

 Secretaris
 Penningmeester
 Voetbalbestuur
 Jeugdvoorzitter

 

Kandidaten voor genoemde functies kunnen zich, overeenkomstig hetgeen hierover in de statuten staat vermeld, tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden via secretaris@wwna.nl voor één van genoemde functies


* Rondvraag 

 

* Sluiting

 

2019-06-04T19:17:25+00:00 vrijdag 10 mei 2019|Nieuws|