• Agenda Ledenvergadering 13 mei

 •  

  Agenda Algemene Ledenvergadering

  Datum: 13 mei 2024 in het clubhuis

  Tijd: 19:45 uur

  1. Opening

  2. Ingekomen post

  3. Mededelingen bestuur

  4. Verslag vorige vergadering (is op te vragen bij secretaris)

  5. Begroting 2023/2024/2025

  6. Agendapunten:

  - Vacature penningmeester

  - Raad van Advies en Toezicht

  - Contributie

  - Kledingplan

  - Vrijwilligersbeleid

  - Beleidsvisie

  7. Rondvraag

  8. Sluiting