Aankondiging: Algemene Ledenvergadering WWNA op 15 november

Home>Nieuws, Speciaal>Aankondiging: Algemene Ledenvergadering WWNA op 15 november

Aankondiging: Algemene Ledenvergadering WWNA op 15 november

Ledenvergadering 15 november 2021 – aanvang 20.00 uur in het clubhuis van WWNA

Agenda

 • Opening
 • Ingekomen post
 • Mededelingen bestuur
 • Verslag vorige vergadering; is op te vragen via secretaris@wwna.nl
 • Jaarverslag secretaris seizoen 20-21; is op te vragen via secretaris@wwna.nl
 • Jaarverslag penningmeester seizoen 20-21; is op te vragen via penningmeester@wwna.nl
 • Verslag kascommissie over het boekjaar 20-21
 • Verkiezing kascommissie

Harrie Linthorst en Monica Bijsterbosch vormen de huidige kascommissie. Ruud Versloot is reserve. Harrie treedt af, Monica en Ruud zijn de nieuwe kascommissie. Er is derhalve een vacature voor reserve lid.

 • Wijziging statuten in het kader van de WBTR, concept is beschikbaar op de website via deze link.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

De wet is op 1 juli 2021 ingegaan.

 • Rondvraag
 • Sluiting
2021-11-01T10:10:36+00:00 zondag 31 oktober 2021|Nieuws, Speciaal|