Aangescherpte corona maatregelen

Home>Nieuws, Speciaal>Aangescherpte corona maatregelen

Aangescherpte corona maatregelen

Beste WWNA’ers,

Op maandag 28 september zijn door de overheid de maatregelen m.b.t. de voetbaltrainingen en –wedstrijden aangescherpt. Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor ons allemaal.

Lees daarom deze nieuwsbrief aandachtig door!

De komende 3 weken mogen er door ouders, verzorgers en overige toeschouwers geen trainingen en wedstrijden bezocht worden. Wij als voetbalvereniging betreuren dit uiteraard ten zeerste en hopen dat wij u snel weer mogen verwelkomen op ons mooie Sportpark Wiesel. Wel houden wij er rekening mee dat de aangescherpte maatregelen voor een langere periode gaan gelden.

 

PER DIRECT ZULLEN DE VOLGENDE REGELS GAAN GELDEN OP SPORTPARK WIESEL:

ALGEMEEN

 • Het clubhuis is tot nadere berichtgeving geheel gesloten!
 • Alle activiteiten komen tot nadere berichtgeving te vervallen;
 • Er geldt een algeheel verbod voor toeschouwers bij trainingen en wedstrijden;
 • Spelers en begeleiding dienen Sportpark Wiesel direct na de training/wedstrijd te verlaten;
 • De kleedkamers mogen gebruikt worden, maar het liefst zo min mogelijk;
 • Na gebruik dienen de kleedkamers schoongemaakt te worden, deurklinken en douche-knoppen dienen gereinigd te worden met de daarvoor aanwezige desinfectie middelen;
 • Het is verboden meegebrachte consumpties te nuttigen in de kleedkamers!
 • Een ieder dient de routes te volgen zoals aangegeven op het complex;
 • Graag zo mogelijk reeds omgekleed arriveren op ons sportcomplex;
 • Geblesseerde en geschorste spelers zijn worden gezien als toeschouwers en mogen daarom niet aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden.

 

JEUGD

 • Leiders/trainers en verzorgers (max 4 personen per team!) zijn op trainings- en wedstrijddagen welkom op ons complex mits zij een coronahesje dragen;
 • U wordt als ouder of verzorger verzocht aan te rijden vanaf de Zwolseweg, uw kind bij de ingang af te zetten en direct rechtdoor te rijden richting de Wieselseweg. LET OP! Voor het halen en brengen van (en wachten op) de spelers kunt u gebruik maken van de parkeerplaats langs de Wieselsedwarsweg
 • Om lange wachtrijen bij de ingang te voorkomen worden de trainingstijden  van JO-11-, JO12-1 en MO12-1 per direct aangepast naar 18.15u tot 19.15u.De overige teams en elftallen blijven trainen op de gebruikelijke tijden.
 • De spelers mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training het sportcomplex betreden. (Uitzondering hierop zijn de pupillen waarvan een broertje of zusje 15min eerder start met trainen)
 • Trainers, leiders die de trainingen begeleiden verzoeken wij te parkeren op de parkeerplaats langs het kunstgrasveld (dus aan de binnenzijde van de parkeerplaats).
 • De parkeerplaats langs de Wieselsedwarsweg graag vrij houden voor het brengen en halen van de spelers en speelsters.
 • Graag reeds omgekleed arriveren op het sportcomplex;
 • Zo mogelijk thuis douchen;
 • Wij verzoeken de reeds ingeplande corona verantwoordelijken om op trainingsavonden volgens schema aanwezig te zijn om samen met de leiders/leidsters bovenstaande afspraken te controleren en te handhaven.
 • De bestuursdiensten worden wel gedraaid. Wij verzoeken de ouders/begeleiders die ingepland staan voor de bestuursdiensten op de reeds doorgegeven tijden aanwezig te zijn om samen met de trainers en leiders de maatregelen en afspraken te controleren en te handhaven. Het JB en de TCJ zullen ervoor zorgen dat iemand aanwezig is die de commissiekamer zal openen en afsluiten.
 • Tijdens wedstijden mogen ouders en verzorgers van de thuis spelende vereniging geen wedstrijden bezoeken. Hiervoor geldt ook dat wij u verzoeken uw kind bij de ingang af te zetten en na de wedstrijd weer op te halen op de met de leiders/leidsters afgesproken tijdstippen.
 • Bij uitwedstrijden voor jeugd t/m JO17 geldt dat uitsluitend de benodigde ouders en verzorgers die zorgdragen voor het vervoer van spelers en speelsters worden gezien als begeleider en dus de wedstrijd mogen bezoeken.
 • Wij verzoeken de leiders hiervoor i.o.m. ouders en verzorgers afspraken te maken over rijschema’s.
 • Waar mogelijk en indien medisch verantwoord dienen spelers/speelsters zoveel mogelijk mee te rijden met andere ouders of begeleiders.
 • Bij uitwedstrijden van de JO19-1, JO19-2 geldt dat de ouders die het vervoer verzorgen geen wedstrijden mogen bezoeken!
 • Wij verzoeken de leiders hiervoor i.o.m. ouders en verzorgers afspraken te maken over rijschema’s.
 • Gebruik van kleedkamers en douches tijdenstrainingen en wedstrijden is toegestaan mits er aan de regels van het maximaal aantal personen per kleedkamer en het reinigen ervan gehouden wordt. Ouders mogen het complex niet op, dus maak goede afspraken over ophaaltijden.
 • Geblesseerde en geschorste spelers worden gezien als toeschouwers en mogen daarom niet aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden.

 

SENIOREN

 • Uitsluitend de leiders/trainers en verzorgers zoals deze aan het begin van het seizoen zijn aangesteld, zijn op trainings- en wedstrijddagen welkom op ons complex mits zij een coronahesje dragen (trainer draagt geen hesje)
 • (maximaal 6 personen bij WWNA 1 en max 4 personen per overige seniorenteams!);
 • Er mogen geen consumpties genuttigd worden in de kleedkamers!
 • De spelers/speelsters mogen niet eerder dan 10minuten voor aanvang van de training het sportcomplex betreden.
 • Indien er nog jeugdteams trainen bij het arriveren bij Sportpark Wiesel, graag de parkeerplaats langs de Wieselsedwarsweg vrij houden voor het brengen en halen van de jeugdspelers/-speelsters.
 • Zo mogelijk graag reeds omgekleed arriveren op het sportcomplex;
 • Gebruik van kleedkamers en douches tijdenstrainingen en wedstrijden is toegestaan mits er aan de regels van het maximaal aantal personen per kleedkamer. Dus maximaal 6 personen per kleedkamer!
 • Voor alle spelers/speelsters geldt dat zij na afloop van de training en wedstrijd  (of na het douchen) het sportcomplex direct dienen te verlaten.
 • Van trainers en leiders wordt verwacht dat zodra de laatste speler/speelster het complex verlaten heeft, zij ook het complex direct verlaten.
 • Geblesseerde en geschorste spelers worden gezien als toeschouwers en mogen daarom niet aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden.
 • Geblesseerde spelers mogen zich tijdens de trainingen uitsluitend op afspraak laten verzorgen door de medische verzorgers van WWNA. De geblesseerde speler dient direct na de behandeling het sportpark te verlaten;
 • De bestuursdiensten op zondag worden wel gedraaid. Wij verzoeken de personen en/of teams die ingepland staan voor de bestuursdiensten op de reeds doorgegeven tijden aanwezig te zijn om samen met de trainers en leiders de maatregelen en afspraken te controleren en te handhaven.

Wij willen u allen vragen de hiervoor genoemde regels op te volgen. Indien blijkt dat de voorgeschreven regels niet opgevolgd worden, dan is het hoofdbestuur helaas genoodzaakt om maatregelen te nemen.

Wij zijn ons ervan bewust dat het er niet leuker op wordt nu er de komende periode heel veel regels zijn waar we ons aan moeten gaan houden. Wij kunnen echter ons complex alleen openhouden als iedereen de regels opvolgt.

Alleen samen kunnen wij dit doen. Samen zijn wij WWNA!

Wij vertrouwen op jullie medewerking, waarvoor alvast onze hartelijke dank.

 

Het Hoofdbestuur

2020-10-02T14:04:11+00:00 woensdag 30 september 2020|Nieuws, Speciaal|