Van onze scheidsrechterscoördinator

Home>Nieuws>Van onze scheidsrechterscoördinator

Van onze scheidsrechterscoördinator

Bestuursleden, trainers, leiders, scheidsrechters en andere belanghebbenden. Omdat er wisselingen hebben plaatsgevonden in diverse functies wil ik graag even aandacht vragen voor hoe we omgaan met (onze) scheidsrechters.

  1. Ontvangst scheidsrechters in commissiekamer met eventueel een kop koffie. Scheidsrechters graag 30 min voor aanvang aanwezig. Kennismaken met thuisvereniging en bezoekers
  2. In de nieuwe Wedstrijd App de nodige controles doen en akkoord geven
  3. Beslissingen van de scheidsrechter goed/fout worden geaccepteerd; het blijft mensenwerk waarin in een moment opname een beslissing zonder bedenktijd genomen wordt.
  4. De bestuursleden / trainers en leiders zijn mede verantwoordelijk voor sportiviteit / respect en veiligheid van de scheidsrechter . Ook het gedrag van ouders en bezoekers vallen hier onder.
  5. Gegeven gele / rode kaarten mogen na de wedstrijd niet meer aangevochten worden; ze blijven staan.
  6. Bij een wedstrijd waarin een elftal niet opkomt of te weinig spelers heeft wordt het formulier in de Wedstrijden App volgens de regels ingevuld en verstuurd.
  7. Als er iets gebeurt wat niet kan dan (moet) je als trainer/leider zelf ingrijpen en laat het dan niet aan de scheidsrechter over. Je kunt hier als trainer/leider veel aan doen om erger te voorkomen dus grijp zelf in.
  8. Na de wedstrijd in de commissiekamer de gegevens in de Wedstrijden App invullen die plaats hebben gevonden. Dan kan de leider/aanvoerder akkoord geven en als laatste de scheidsrechter. Vervolgens: verzenden.
  9. Ga na de wedstrijd niet teveel in over de onjuiste beslissingen in uw ogen die de scheidsrechter heeft genomen, want dat weet hij achteraf zelf ook wel. Het is ook zijn hobby en wil daar ook plezier aan beleven en met een goed gevoel naar huis gaan.
  10. Als er bij een wedstrijd geen scheidsrechter aanwezig is of niet is aangesteld zal de leider van het betreffende team daar zelf invulling aan moeten geven. Het is verstandig om voor de wedstrijd even contact te zoeken met de aangestelde scheidsrechter om zo niet op het laatste moment voor verrassingen komen te staan.

We zullen proberen het programma tijdig op de site te zetten. Van de scheidsrechters word verwacht dat ze zelf goed in de gaten moeten houden wanneer ze een aanstelling bij een wedstrijd hebben. Indien mogelijk zullen we ook het zaterdagteam van een scheidsrechter voorzien. Als een scheidsrechter absoluut niet kan graag zo spoedig mogelijk als het bekend is afmelden, dan kunnen we misschien nog wat regelen.

Het afmelden kan voor de zaterdag bij mij per telefoon 055-3665202 of per mail R.van.Werven1@kpnplanet.nl. En voor de zondag bij Tonnie Berends.

Zijn er nog vragen dan kunt u altijd bij mij terecht. We willen iedereen alvast bedanken voor de medewerking hieraan. Dit werkt zeker mee aan het behoud van onze scheidsrechters voor WWNA. Iedereen een fijn en sportief seizoen met vooral veel plezier.

Reinier van Werven
Scheidsrechterscoördinator WWNA

2017-10-18T13:55:25+00:00 zondag 20 augustus 2017|Nieuws|